Ouderraad

Vanuit de Ouderraad worden activiteiten en projecten ondersteund die uit de schoolmiddelen niet kunnen worden bekostigd.

Naast een aantal vaste activiteiten in het schooljaar, zoals Sinterklaas en Meester- en juffenfeest, worden incidenteel andere projecten financieel gesteund. Zo is meebetaald aan de aankoop van de Chrome Books. Ook wordt er jaarlijks geld beschikbaar gesteld voor culturele projecten. 

 

Ouderraadleden

Alex Marjot, vader van Rooze en Lize (voorzitter)
Charlotte van Bree,  moeder van Pjotr, Catoo en Rivka Kuipers
Marieke van Oest, moeder van Dila Ravelli
Vanessa Boelens, moeder van Rhea Zuidema
Rico Capelle, vader van Tijn
Marieke Volkering, moeder van Tom en Bas Sonneveld
Monica Kazimierowicz, moeder van Siebe en Jona Smit
Marleen Duijve, moeder van James Deun
Barba Melens, moeder van Melle en Ella
Emile van der Linden, vader van Rhys

Ellen Klomp (namens het team)

Emailadres: or@onsmuiderberg.nl

 

De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019–2020 vastgesteld op € 35,- per kind per jaar (de betaling van het schoolreisje is hierbij niet inbegrepen). Als uw kind na 1 januari op school begint is de ouderbijdrage € 20,00. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders hierover een brief. De bijdrage kan, onder vermelding van de naam en groep van uw kind, gestort worden op rekeningnummer NL08 RABO 034.31.21.891 op naam van Florente basisschool Oranje Nassau, inzake Ouderraad.