Opvang

Tussenschoolse opvang

 

De Oranje Nassauschool voert een traditioneel rooster, dit houdt in dat de leerlingen tussen de middag naar huis kunnen om hun lunch te eten. Hiernaast is het mogelijk dat zij gebruik maken van de tussenschoolse opvang.

De organisatie van de Tussen Schoolse Opvang is in handen van de Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiderberg. Onze school biedt kinderen voor wie tussen de middag thuis geen opvang is de gelegenheid om over te blijven. Hieraan zijn kosten verbonden. Het overblijven kost € 2,75 per keer bij een abonnement of € 3,- voor incidentele overblijf. De kinderen spelen vanaf 12.15 uur buiten. Zij staan onder toezicht van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers tot 12.55 uur. Daarna gaan de kinderen naar binnen. Kinderen die thuis eten mogen niet voor 12.55 op school komen. U kunt contact opnemen met de TSO coördinator via coordinator.ons@skbnm.nl

 

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang vindt plaats in Villa Zeezicht in Muiderberg of op de Kinderkade in Muiden. Zie www.skbnm.nl of www.kinderkade.nl