Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
Er zitten twee leerkrachten in de MR en twee ouders. In de MR hebben we het over beleidszaken. Deze worden onder andere aangedragen vanuit de GMR (de MR van de stichting Spirit waar de Oranje Nassauschool deel van uit maakt).

We vergaderen o.a. over:

  • Begrotingen
  • GMR statuten -reglementen
  • huishoudelijk reglement
  • Functiewaardering
  • Resultaten telling 1 oktober
  • Kwaliteitsbeleid, Arbobeleid
  • Beloningsbeleid
  • Vacaturevervullingen
  • Jaarplanningen.

In de notulen zijn de afspraken/stand van zaken terug te vinden.  De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de data van de vergaderingen staan in de kalender. In principe vergadert de MR één keer in de twee maanden, om 19.30 uur op school. Voor meer informatie kunt u de leden van de MR altijd benaderen. Emailadres: mr@onsmuiderberg.nl

Leden van de medezeggenschapsraad


Irma van der Veen, moeder van Bodhi en Madelief

Hanneke Keetelaar, moeder van Anna en Felix

Namens het team:
Silvana Cavallaro (Troonzaal)
Babs Klein Wiecherink (Moestuin)