Algemene Informatie

Ontstaan

Op 9 februari 1926 werden de statuten van de vereniging tot stichting en instandhouding van een Christelijke school goedgekeurd. Op 1 september 1927 was het dan zover, de opening van de Oranje Nassauschool (in het gymnastieklokaal van de openbare school). In 1931 krijgt de school haar eigen gebouw aan de Graaf Florislaan. Uiteindelijk staat de school nu sinds 1973 met de voormalige kleuterschool aan de Populierenlaan en sinds 1980 als basisschool op de Rembrandtlaan. 

 

 

ICT

Geen enkele school kan meer zonder het gebruik van de computer. Lesmethodes stemmen hun materiaal hier ook meer en meer op af.
In onze groepen werken kinderen met chromebooks en de vaste pc's. Er wordt lesstof geoefend, informatie gezocht en er worden presentaties en werkstukken voorbereid. 
In elke groep hangt een digitaal schoolbord. De leerkrachten kunnen hier uitleg op geven, maar ook aanvullende informatie laten zien. Ook klassikale oefeningen kunnen op interactieve wijze gedaan worden op het bord. Lesmethoden spelen ook in op het gebruik van het digibord en lesboeken zijn nu ook digitaal op het bord te bekijken, waardoor je de som net als in het boek kan tonen en hier uitleg bij kunt geven.
Veel mededelingen gaan bij ons via de E-mail en het digitale communicatiesysteem Social Schools. Via het laatste systeem verspreiden wij foto's.
Ook de website speelt een rol bij de informatievoorziening naar buiten toe. Wij streven ernaar deze altijd zo up-to-date mogelijk te houden. Protocol Sociale Media

 

AVG

Het is een vereiste vanuit de AVG dat de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming breed beschikbaar zijn in de organisatie.

Voor vragen/opmerkingen of klachten is Lumen Group als Functionaris Gegevensbescherming (FG) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor betrokkenen van Florente basisscholen bereikbaar. Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, eerst contact op te nemen met de school of bovenschoolse organisatie waarover uw vraag, opmerking of klacht gaat.

Via de beveiligde website kunt u het contactformulier invullen :

https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

Interne en Externe vertrouwenspersoon/Klachtenprocedure

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Voor de eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders kunt u ook contact opnemen met de interne contactpersonen: 

Ellen Klomp, E.Klomp@onsmuiderberg.nl en Regina van Korlaar, R.vanKorlaar@onsmuiderberg.nl

Zie voor meer informatie over de externe contactpersoon en klachtenregeling de schoolgids of https://www.florentebasisscholen.nl/ouders/klachtenregeling