Groep Schatkamer (1-2)

Jongste en oudste kleuters zitten in dezelfde groepen. De oudsten helpen de jongsten. Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Veel aandacht is er voor gewoontevorming en regelmaat. Kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar wie er aan toe is, krijgt meer aangeboden ter voorbereiding op het leren lezen, rekenen en schrijven.

De schooldag begint ‘s morgens in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld, gewerkt aan tafeltjes, in hoeken, in het 'speellokaal' en op het schoolplein. We werken aan de hand van thema’s zoals de verschillende seizoenen. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld eruit ziet. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor het verdere leren.

Ouders krijgen regelmatig de gelegenheid om mee te kijken in de klas. Dit kan bij de diverse inloopochtenden door het jaar heen, de thema-afsluitingen en het helpen bij activiteiten. Via Social Schools versturen we regelmatig foto’s, zodat ouders een beetje mee kunnen leven met wat er in de klas gedaan en geleerd wordt.

 

Leerkrachten

Pauline Goudswaard ma,di,do,vr p.goudswaard@onsmuiderberg.nl 
Irma den Hengst wo i.denhengst.nl@onsmuiderberg.nl