Agenda

6 april 2020
MR
Van 20.00 tot 22.00.
6 april 2020
OR vergadering
Van 20.00 tot 22.00.
9 april 2020
Paasviering
10 april 2020
Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij
12 april 2020
1e Paasdag
13 april 2020
2e Paasdag
15 april 2020
Eindtoets groep 8 - Route 8
Van 09.00 tot 12.00.
18 april t/m 5 mei 2020
Meivakantie
27 april 2020
Koningsdag
5 mei 2020
Bevrijdingsdag, alle leerlingen vrij
8 mei 2020
Open Podium
Van 14.30 tot 15.00.
10 mei 2020
ZIEN
11 mei 2020
OR vergadering
Van 20.00 tot 22.00.
12 t/m 15 mei 2020
Avondvierdaagse week
15 mei 2020
Viering: Moestuin, Ridderzaal, Wapenzaal
Van 14.30 tot 15.00.
18 mei 2020
Thema: Sport en Kleding
19 mei 2020
Sportdag
21 mei 2020
Hemelvaart: alleleerlingen vrij
22 mei 2020
Dag na Hemelvaart vrij
24 mei 2020
Cito E. GOVK